flag-sk flag-en

Pripravované predaje


syslovisko

bojna

chudik

vyrocie

lovecard

zilina-v5

strecno-v3

sokol

sabinov

Zobraziť viac...

Nové vydania


podhajska

syslovisko

bojna

eu-20

sabinov

chudik

kostol

nosic

prilba

sokol

ksk

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
BIELY KOSTOL

kostol

Obec Biely Kostol je v rámci dejín úzko spätá s históriou mesta Trnava. Avšak bohatá história obce siaha hlboko do praveku. Mnohé archeologické nálezy v katastri potvrdzujú staré osídlenie mladšej doby kamennej, doby medenej, bronzovej a po nejakom období sa usadili v obci Kelti. Bolo tu odokryté sídlisko volútovej kultúry i hroby z doby halštatskej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1244, kedy kráľ Belo IV. pridelil trnavským hosťom zem Parna, čo je zhruba dnešné územie obce.
Názov obce sa uvádza ako Alba Ecclesia v rokoch 1332-1337, neskôr sa nazývala possessio Feyrhegyház 1387 a Weissenkirche 1934. Matej Bel prvý etymologizoval názov obce: Bily Kostol - Slováci volajú dedinu Bily Kostel od belosti kostola, ktorou kedysi predtým žiaril. V roku 1635 rád jezuitov založil Trnavskú univerzitu a Biely Kostol si vybrali ako svoju oddychovú zónu. V období 1914 – 1948 zaznamenala obec Biely Kostol rozmach. Po vojne bol po pozemkovej reforme v roku 1948 majer pridelený k štátnym majetkom a neskôr ho dostalo miestne JRD, ktoré patrilo medzi prvé v okrese a dokonca na celom Slovensku. K dôležitej zmene v živote obce prišlo 1. januára 1974, keď bola administratívne pripojená k mestu Trnava až do roku 1993, kedy sa obec znovu osamostatnila. V priebehu týchto rokov sa z nej stala dynamicky sa rozvíjajúca obec.

Náklad: 5000ks
Cena: 3€/ks