O koncepte

Čo to je?

 • suvenírová bankovka vyrobená zo 100 % bavlneného papiera používaného pri výrobe skutočných euro bankoviek
 • obsahuje niektoré ochranné prvky ako pravé euro bankovky (hologram, mikrotlač, UV ochranné prvky, ...) a zároveň je zabezpečená proti prípadnému zneužitiu v automatoch prijímajúcich bankovky ako aj v čítačkách bankoviek
 • každý kus je unikát vďaka číslovaniu ako je to pri pravých bankovkách
 • suvenírové bankovky sú označené rokom vydania ako aj poradovým číslom série
 • suvenírové bankovky sú vyrábané v limitovaných nákladoch čo časom zvyšuje ich hodnotu medzi zberateľmi
 • vyrobené v spoločnosti Oberthur Technologies  Paríž, ktorá mimo iného vyrába aj pravé euro bankovky
 • chránené patentom a ochrannou známkou

Filozofia

 • podpora a propagácia turizmu v rámci Európy,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti v rámci jednotlivých krajín Európy o najzaujímavejšie kultúrne pamiatky, turistické lokality, podujatia a známe osobnosti
 • podpora pri získavaní dodatočných finančných prostriedkov pre jednotlivé kultúrne pamiatky a turisticky zaujímavé lokality

Tento obchodný model umožňuje turistickým lokalitám generovať značné tržby a teda aj zaujímavý príjem, ktorý môže byť použitý na zveľadenie a podporu zachovania kultúrneho dedičstva aj pre ďalšie generácie. Okrem dodatočného príjmu pre turistické lokality Euro Souvenir bankovka je aj výborným reklamným a komunikačným médiom, ktoré dáva do širokého povedomia informácie o európskom kultúrnom dedičstve.

Vízia

Trvalo udržateľný suvenír určený pre európske kultúrne a umelecké odvetvie, ktorý nápadom, dôvtipom, kvalitným spracovaním a zábavnou formou zaujme širokú verejnosť.

Cieľ

Vytvoriť sériu oficiálnych Euro Souvenir bankoviek zobrazujúcich panorámu najvýznamnejších a najnavštevovanejších pamätihodností ako aj významných osobností Slovenska.

Cieľová skupina

 • turisti
 • malí aj veľkí návštevníci
 • zberatelia a nadšenci z oblasti numizmatiky

Prečo je úspešný?

 • oficiálna suvenírová bankovka s motívom významnej kultúrnej pamiatky, turistického miesta, múzea, zábavného parku, známej osobnosti či podujatia
 • navrhnutý a koncipovaný na základe vysoko prepracovaných štúdií európskeho trhu
 • koncepcia ktorá spĺňa očakávania turistov a návštevníkov pri získavaní suvenírov
 • lacný ale vysokokvalitný produkt, ktorý vyvoláva obrovský zberateľský fenomén v rámci celej Európy a dokonca už aj za jej hranicami

Fakty

 • číslo 1 v predaji suvenírov v rámci turistických lokalít Európy hneď za predajom pohľadníc
 • jednotlivé emisie Euro Souvenir bankoviek sú katalogizované v zberateľských katalógoch
 • limitované náklady bankoviek vzhľadom na veľký záujem zberateľov ich hodnotu časom zvyšujú
 • možnosť dostať na bankovku kultúrne pamiatky, monumenty a osobnosti ktorým by to nebolo umožnené na obehových bankovkách
 • približne 5% z celkového počtu návštevníkov si kúpi suvenírovú bankovku
 • dosah predaja vzhľadom na vysoký záujem zberateľov je však omnoho vyšší

Euro Souvenir je výnimočný komunikačný nástroj a kvalitný propagačný materiál pre vašu pamätihodnosť.